VND

Hình thức Thanh toán Loại Giao Dịch Phí Giới hạn chuyển tiền/lần Thời gian
Payment online Chuyển tiền Online Miễn Phí Tối thiểu. 200,000 VND
Tối đa. 100,000,000 VND
Ngay lập tức CHI TIẾT
Payment over the counter Ngân hàng địa phương Miễn Phí Tối thiểu. 200,000 VND
Tối đa. 100,000,000 VND
Trong vòng 15 phút
Payment atm Cash Deposit Miễn Phí Tối thiểu. 200,000 VND
Tối đa. 100,000,000 VND
Trong vòng 15 phút CHI TIẾT
Hình thức Thanh toán Loại Giao Dịch Phí Giới hạn chuyển tiền/lần Thời gian
Payment over the counter Ngân hàng địa phương Miễn Phí Tối thiểu. 330,000 VND
Tối đa. 110,000,000 VND
Trong vòng 12 giờ
Payment email
Lệnh rút tiền sẽ được xử lý
Payment withdrawal
Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn

NHÂN DÂN TỆ

Hình thức Thanh toán Loại Giao Dịch Phí Giới hạn chuyển tiền/lần Thời gian
Payment online Chuyển tiền Online Miễn Phí Tối thiểu. 100 NHÂN DÂN TỆ
Tối đa. 49500 NHÂN DÂN TỆ
Ngay lập tức CHI TIẾT
Hình thức Thanh toán Loại Giao Dịch Phí Giới hạn chuyển tiền/lần Thời gian
Payment over the counter Ngân hàng địa phương Miễn Phí Tối thiểu. 200 NHÂN DÂN TỆ
Tối đa. 49500 NHÂN DÂN TỆ
Trong vòng 12 giờ
Payment email
Lệnh rút tiền sẽ được xử lý
Payment withdrawal
Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn

BẠT THÁI

Hình thức Thanh toán Loại Giao Dịch Phí Giới hạn chuyển tiền/lần Thời gian
Payment online Chuyển tiền Online Miễn Phí Tối thiểu. 100 BẠT THÁI
Tối đa. 200000 BẠT THÁI
Ngay lập tức CHI TIẾT
Payment over the counter Ngân hàng địa phương Miễn Phí Tối thiểu. 300 BẠT THÁI
Tối đa. 200000 BẠT THÁI
Trong vòng 15 phút
Payment atm Cash Deposit Miễn Phí Tối thiểu. 300 BẠT THÁI
Tối đa. 200000 BẠT THÁI
Trong vòng 15 phút CHI TIẾT
payment ecopayz Ecopayz Nhấn đây! Miễn Phí Tối thiểu. 1500 BẠT THÁI
Tối đa. 250000 BẠT THÁI
※Xin hỏi về việc tăng giới hạn gửi tiền.
Ngay lập tức CHI TIẾT
Hình thức Thanh toán Loại Giao Dịch Phí Giới hạn chuyển tiền/lần Thời gian
Payment over the counter Ngân hàng địa phương Miễn Phí Tối thiểu. 500 BẠT THÁI
Tối đa. 200000 BẠT THÁI
Trong vòng 12 giờ
Payment email
Lệnh rút tiền sẽ được xử lý
Payment withdrawal
Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn
payment ecopayz Ecopayz Nhấn đây! Miễn Phí Tối thiểu. 2500 BẠT THÁI
Tối đa. 250000 BẠT THÁI
Trong vòng 12 giờ CHI TIẾT
Payment email
Lệnh rút tiền sẽ được xử lý
Payment deposit
Tiền sẽ được chuyển vào Tài khoản Ecopayz của bạn

USD

Hình thức Thanh toán Loại Giao Dịch Phí Giới hạn chuyển tiền/lần Thời gian
Payment visa only Debit Card / Credit Card Miễn Phí Tối thiểu. 30 USD
Tối đa. 1000 USD
Ngay lập tức
Payment neteller
*Không hỗ trợ người chơi Nhật Bản
Neteller Miễn Phí Tối thiểu. 30 USD
Tối đa. 5000 USD
※Xin hỏi về việc tăng giới hạn gửi tiền.
Ngay lập tức CHI TIẾT
payment iwallet iWallet Nhấn đây! Miễn Phí Tối thiểu. 30 USD
Tối đa. 5000 USD
※Xin hỏi về việc tăng giới hạn gửi tiền.
Ngay lập tức CHI TIẾT
payment ecopayz Ecopayz Nhấn đây! Miễn Phí Tối thiểu. 30 USD
Tối đa. 5000 USD
※Xin hỏi về việc tăng giới hạn gửi tiền.
Ngay lập tức CHI TIẾT
Hình thức Thanh toán Loại Giao Dịch Phí Giới hạn chuyển tiền/lần Thời gian
Payment neteller
*Không hỗ trợ người chơi Nhật Bản
Neteller Miễn Phí Tối thiểu. 50 USD
Tối đa. 5000 USD
Trong vòng 12 giờ CHI TIẾT
Payment email
Lệnh rút tiền sẽ được xử lý
Payment deposit
Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn
payment iwallet iWallet Nhấn đây! Miễn Phí Tối thiểu. 50 USD
Tối đa. 5000 USD
Trong vòng 12 giờ CHI TIẾT
Payment email
Lệnh rút tiền sẽ được xử lý
Payment deposit
Tiền đã được chuyển vào Tài khoản iWallet của Quý khách
payment ecopayz Ecopayz Nhấn đây! Miễn Phí Tối thiểu. 50 USD
Tối đa. 5000 USD
Trong vòng 12 giờ CHI TIẾT
Payment email
Lệnh rút tiền sẽ được xử lý
Payment deposit
Tiền sẽ được chuyển vào Tài khoản Ecopayz của bạn

MYR

Hình thức Thanh toán Loại Giao Dịch Phí Giới hạn chuyển tiền/lần Thời gian
Payment online Chuyển tiền Online Miễn Phí Tối thiểu. 30 MYR
Tối đa. 10000 MYR
Ngay lập tức CHI TIẾT
Payment over the counter Ngân hàng địa phương Miễn Phí Tối thiểu. 10 MYR
Tối đa. 45000 MYR
Trong vòng 15 phút
Payment atm Cash Deposit Miễn Phí Tối thiểu. 10 MYR
Tối đa. 45000 MYR
Trong vòng 15 phút CHI TIẾT
payment ecopayz Ecopayz Nhấn đây! Miễn Phí Tối thiểu. 90 MYR
Tối đa. 15000 MYR
※Xin hỏi về việc tăng giới hạn gửi tiền.
Ngay lập tức CHI TIẾT
Hình thức Thanh toán Loại Giao Dịch Phí Giới hạn chuyển tiền/lần Thời gian
Payment over the counter Ngân hàng địa phương Miễn Phí Tối thiểu. 50 MYR
Tối đa. 45000 MYR
Trong vòng 12 giờ
Payment email
Lệnh rút tiền sẽ được xử lý
Payment withdrawal
Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn
payment ecopayz Ecopayz Nhấn đây! Miễn Phí Tối thiểu. 150 MYR
Tối đa. 15000 MYR
Trong vòng 12 giờ CHI TIẾT
Payment email
Lệnh rút tiền sẽ được xử lý
Payment deposit
Tiền sẽ được chuyển vào Tài khoản Ecopayz của bạn

KRW

Hình thức Thanh toán Loại Giao Dịch Phí Giới hạn chuyển tiền/lần Thời gian
Payment over the counter Ngân hàng địa phương Miễn Phí Tối thiểu. 50,000 KRW
Tối đa. 4,500,000 KRW
Trong vòng 15 phút
Hình thức Thanh toán Loại Giao Dịch Phí Giới hạn chuyển tiền/lần Thời gian
Payment over the counter Ngân hàng địa phương Miễn Phí Tối thiểu. 100,000 KRW
Tối đa. 4,500,000 KRW
Trong vòng 12 giờ
Payment email
Lệnh rút tiền sẽ được xử lý
Payment withdrawal
Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn