Điều Khoản và Điều Kiện tham gia Khuyến Mãi

1.Dưới đây là bảng tính doanh thu đặt cược cho từng loại trò chơi:

Trò chơi Phần trăm
Live Casino 15%
Table Games 15%
Slot
(Ngoại Trừ Trò Chơi Sea Raider)
100%

Bảng tính doanh thu trên không áp dụng cho tất cả các loại khuyến mãi hoàn trả

2. Người chơi không thể tham gia đặt cược với ví tiền thưởng tại Casino Jeju.
3. Tiền khuyến mãi sẽ hết hạn sau 30 ngày. 
4. Trước khi rút tiền, nếu người chơi sử dụng tiền thưởng để chơi Slots và Instant games thì yêu cầu đặt cược sẽ được tăng lên 30x.
5. Tất cả các cược bị TỪ CHỐI hoặc TRẢ LẠI, hoặc cược HAI BÊN sẽ không được tính vào yêu cầu đặt cược.
6. Tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ nếu tiền thật của người chơi nhỏ hơn hoặc bằng MYR1/ RMB1/ USD1/ THB5/ VNĐ 20,000.
7. Các chương trình Khuyến mãi chỉ dành cho 1 cá nhân, 1 tài khoản thành viên, 1 người trong một hộ gia đình, 1 địa chỉ nhà, 1 địa chỉ IP, 1 địa chỉ email, 1 Số điện thoại, 1 tài khoản ngân hàng, và không dùng chung máy tính. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện có gian lận hoặc trùng lặp tài khoản thì tất cả tiền thưởng đều bị tịch thu.
8. Tất cả các chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho thành viên có một và chỉ 1 tài khoản tại Empire777. Người trong cùng 1 hộ gia đình, 1 địa chỉ nhà, 1 địa chỉ IP, 1 địa chỉ Email, 1 số điện thoại, 1 số tài khoản thanh toán, không chia sẻ máy tính, sẽ không được tham gia chương trình khuyến mãi. Trong trường hợp thông đồng hoặc có nhiều tài khoản, tất cả các khoản tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ.
9. Nếu người chơi bị phát hiện và xác nhận có tài khoản gian lận thì sẽ không được nhận tiền thưởng.
10. Chúng tôi có quyền sửa đổi, hủy bỏ, từ chối hoặc rút lại bất kì khuyến mãi nào.
10. Chúng tôi - EMPIRE777 là người có quyền quyết định cuối cùng.