Điều Khoản và Điều Kiện tham gia Khuyến Mãi

1.Dưới đây là bảng tính doanh thu đặt cược cho từng loại trò chơi:

Trò chơi Phần trăm
Live Casino 15%
Table Games 15%
Slot 100%

Bảng tính doanh thu trên không áp dụng cho tất cả các loại khuyến mãi hoàn trả2. Ví tiền thưởng không áp dụng cho Live Casino Jeju và Phòng Game Beer.

Phòng Game Beer

Flash Track Virtual Archery (Kiron)
Fruit Blast Virtual Badminton (Kiron)
Gems Odyssey Virtual Football Mobile (Kiron)
Golden Race Betting Virtual Horses (Kiron)
Hole in One Virtual Hounds (Kiron)
Keno Jackpot Virtual Motor Racing (Kiron)
Patience Virtual Racebook 3D
Scratch Ahoy Virtual Table Tennis (Kiron)
Sea Raider  

3. Tiền thưởng không thể hủy khi đã được cập nhật.

4. Thành Viên cần hoàn thành doanh thu yêu cầu trước khi rút tiền

5. Tất cả các cược bị TỪ CHỐI hoặc TRẢ LẠI, hoặc cược HAI BÊN sẽ không được tính vào yêu cầu đặt cược.

6. Tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ nếu tiền thật của người chơi nhỏ hơn hoặc bằng MYR1/ RMB1/ USD1/ THB5/ VNĐ 20,000.

7. Các chương trình Khuyến mãi chỉ dành cho 1 cá nhân, 1 tài khoản thành viên, 1 người trong một hộ gia đình, 1 địa chỉ nhà, 1 địa chỉ IP, 1 địa chỉ email, 1 Số điện thoại, 1 tài khoản ngân hàng, và không dùng chung máy tính. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện có gian lận hoặc trùng lặp tài khoản thì tất cả tiền thưởng đều bị tịch thu.

8. Nếu người chơi bị phát hiện và xác nhận có tài khoản gian lận thì sẽ không được nhận tiền thưởng.

9. Chúng tôi có quyền sửa đổi, hủy bỏ, từ chối hoặc rút lại bất kì khuyến mãi nào.

10. Chúng tôi - EMPIRE777 là người có quyền quyết định cuối cùng.